تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

با مردگان سخن می‏گوید!

در جنگ بدر پس از فتح مسلمین و کشته شدن گروهی از سران و متکبران قریش و انداختن آنها در یک چاه در حوالی بدر، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سر به درون چاه برد و به آنها رو کرد و گفت: ما آن چه را خداوند به ما وعده داده بود محقق یافتیم، آیا شما نیز وعده‏های راست خدا را به درستی دریافتید؟ بعضی از اصحاب گفتند: یا رسول الله! شما با کشته شدگان و مردگان سخن می‏گوئید؟!
مگر این‏ها سخن شما را درک می‏کنند؟ حضرت فرمودند: آنها هم اکنون از شما شنواترند.(51)