تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دعوت به تفکر

اعلموا أن الله یحی الأرض بعد موتها قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون؛(914) بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می‏کند! ما آیات (خود) را برای شما بیان کردیم، شاید اندیشه کنید!