تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تواضع در همه حال‏

ابو طالب می‏گوید: من هرگز از او [رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ]دروغ نشنیدم، کار ناشایسته و خنده بیجا ندیدم، به بازیهای بچه‏ها رغبت نمی‏کرد، تنهایی و خلوت را دوست می‏داشت و در همه حال متواضع بود.(876)