تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نعمت اهل بیت (علیهم السلام)

قالت فاطمة (علیه السلام) أبوا هذه الأمة محمد و علی یقیمان أودهم و ینقذانهم من العذاب الدائم ان أطاعوهما و یبیحانهم النعیم الدائم ان وافقوهما؛(713) حضرت فاطمه (علیهم السلام) فرمودند: محمد و علی (علیهم السلام) دو پدر امت اسلام می‏باشند، کجی‏های راه راست و انحرافات را اصلاح می‏نمایند، اگر مردم ایشان را اطاعت کنند، این دو آنها را از عذاب جاویدان نجات می‏دهند و اگر مردم با ایشان موافق و همراه باشند، این دو نعمتهای پایدار خداوندی را ارزانیشان دارد.