تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جهنم جایگاه دنیاپرستان‏

ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیوة الدنیا و اطمأنوابها و الذین هم عن ءایتنا غفلون أولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون؛(2232) آنها که ایمان به ملاقات ما (و روز رستاخیز) ندارند، و به زندگی دنیا خشنود شدند و بر آن تکیه کردند، و آنها که از آیات ما غافلند، (همه) آنها جایگاهشان آتش است، بخاطر کارهایی که انجام می‏دادند!