تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تواضع رهبر نسبت به پیرو

و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین؛(854) و بال و پرخود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می‏کنند بگستر!