تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خطر شرک‏

و قال (صلی الله علیه و آله و سلم) الشرک فی أمتی أخفی من دبیب النملة السوداء فی اللیلة الظلماء؛(739) پیدایش شرک در قلب، مخفی‏تر از حرکت مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک است.