تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نحوه تفکر

عن أبان عن الحسن الصیقل قال سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عما یروی الناس أن تفکر ساعة خیر من قیام لیلة قلت کیف یتفکر قال یمر بالخربة أو بالدار فیقول أین ساکنوک أین بانوک ما بالک لا تتکلمین؛(926) راوی می‏گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره آنچه مردم روایت می‏کردند که اندیشیدن در یک ساعت بهتر از نماز و عبادت یک شب است، پرسیدم و گفتم: آدمی چگونه بیندیشد؟ فرمودند: از خرابه یا خانه‏ای بگذرد و بگوید کجایند ساکنانت؟ کجایند سازندگانت؟ چه شده که سخن نمی‏گویند؟