تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ارزش والای ذکر خدا

اتل ما أوحی الیک من الکتب و أقم الصلوة ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر الله أکبر و الله یعلم ما تصنعون؛(1516) آنچه را از کتاب (آسمانی) به تو وحی شده تلاوت کن، و نماز را بر پا دار، که نماز (انسان را) از زشتیها و گناه باز می‏دارد، و یاد خدا بزرگتر است؛ و خداوند می‏داند شما چه کارهایی انجام می‏دهید!