تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دنیا و قناعت‏

عن هشام بن سالم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال کان أمیرالمؤمنین یقول ابن آدم ان کنت ترید من الدنیا ما یکفیک فان أیسر ما فیها یکفیک و ان کنت انما ترید ما لا یکفیک فان کل ما فیها لا یکفیک؛(2292) امام علی (علیه السلام) فرمود: پسر آدم! اگر از دنیا چیزی می‏خواهی که تو را کفایت کند اندک‏ترین چیز آن هم تو را بس است و اگر چیزی می‏خواهی تو را کفایت نکند همه چیزهای دنیا هم تو را بس نیست.