تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امانت در ادیان‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الله عز و جل لم یبعث نبیا الابصدق الحدیث و أداء الأمانه الی البر و الفاجر؛(316) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند پیامبری را مبعوث نکرد مگر برای (برای مأموریت به دعوت بر) راستگویی و ادای امانت به نیکوکار و بدکار.