تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر توحید

جهنم جایگاه مشرکین است به خیل مشرکین مالک به کین است
ز توحید تو هر کس زبانست به مالک نیز فرمانش روان است