تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اهمیت انسان سازی‏

در جنگ خیبر، وضع فوق العاده حساس است، برای اینکه روز اول، مسلمانها شکست خوردند، روز دوم و روز سوم شکست خوردند و یک حال شکستی در میان مسلمانها پیدا شده است. روحیه‏ها بسیار ضعیف شده و برعکس روحیه دشمن بسیار قوی گردیده و اسلام در مخاطره عجیبی بود، شب بود، پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: فردا علم و پرچم را به دست کسی می‏دهم که خدا او را دوست داشته و من هم او را دوست داشته باشم، او نیز من و خدا را دوست داشته باشد. در این خصوصیات تقاضا دارم یک مقداری توجه کنید. تاریخ گفتن و تاریخ خواندن خیلی اهمیت ندارد، بلکه نکته‏ای مفید از تاریخ برداشتن، اهمیت دارد.
صبح فردا، چشمان مبارک امیرالمؤمنین (علیه السلام) درد می‏کرد. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) علی (علیه السلام) را به نزد خود خواند و با معجزه‏ای چشمان او را خوب کردند، یعنی آب دهان به چشمهای علی (علیه السلام) مالیدند. چشمان امیرالمؤمنین (علیه السلام) خوب شد. پیامبر علم را به دست علی (علیه السلام) دادند. وضع فوق العاده حساسی است. الان که امیرالمؤمنین (علیه السلام) مهیای جنگ است، اگر پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، که شخص اول اسلام است، برای شخص دوم اسلام بخواهد جمله‏ای بگوید، باید خیلی حساس باشد، و الا از نظر فصاحت و بلاغت درست نمی‏آید. اگر در وضع خیلی حساس، یک نفر که رئیس مذهبی باشد، رهبر جامعه‏ای باشد، برای کسی که بعداً رهبر می‏شود، جمله‏ای بخواهد بگوید، باید فوق العاده حساس باشد.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) سواره، و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) پیاده هستند. علم در دست علی (علیه السلام) است. لشگر مهیای به میدان رفتن است. جمله‏ای که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند شاهد عرضم هست. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: یا علی! لان یهدی الله بک رجلا خیر لک من الدنیا و ما فیها؛(999) یا علی! اگر خداوند بوسیله تو شخصی را هدایت کند، برای تو از دنیا و آنچه در دنیاست بهتر است.
فرمودند: یا علی! کاری که اکنون می‏خواهی انجام بدهی خیلی مهم است، معلوم است که می‏خواهی اسلام را زنده کنی، اما باید به تو بگویم که از این کار مهمتر هم هست. اگر بتوانی کسی را هدایت کنی و یا کسی را به راه مستقیم بیاوری و به عبارت دیگر اگر بتوانی یک آدم بسازی، اگر بتوانی یک بچه مسلمان تحویل جامعه بدهی، نه فقط از این جنگ ثواب بیشتر است، بلکه خیر لک من الدنیا و ما فیها؛ یعنی پاداشش از دنیا و آنچه در دنیاست، بیشتر است.(1000)