تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

متکبر در قیامت‏

عن محمد بن سنان عن داود بن فرقد عن أخیه قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول ان المتکبرین یجعلون فی صور الذر یتوطأهم الناس حتی یفرغ الله من الحساب؛(902) راوی می‏گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: همانا متکبران (در قیامت) به صورت ذره قرار داده می‏شوند و مردم لگد مالشان می‏کنند تا وقتی که حسابرسی خداوند پایان یابد.