تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قناعت و راحتی‏

من اقتصر علی بلغه الکفاف فقد انتظم الراحه؛(2288) امام علی (علیه السلام) فرمودند: هر کس به درآمدی که به کفاف زندگی‏اش رسا باشد، کفایت کند، از پریشان فکری رهیده و بدینوسیله آسایش خاطر خود را مرتب ساخته است.