تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثرات تلاوت قرآن‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): لاتغفل عن قراءة القرآن: فان القرآن یحیی القلب و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی؛(2270) از خواندن قرآن غافل مشو؛ زیرا قرآن دل را زنده می‏کند و از فحشا و زشت کاری و ستم باز می‏دارد.