تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توحید و احبای قلوب‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الله عزوجل یقول: تذاکر العلم بین عبادی مما تحیی علیه القلوب المیته، اذا هم انتهوا فیه الی أمری؛(733) خداوند می‏فرماید: بحث علمی میان بندگانم، چون به من بینجامد، دل‏های مرده با آن زنده می‏شود.