تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دانش، گمشده مؤمن‏

الحکمة ضالة المؤمن. فخذ الحکمة ولو من أهل النفاق؛(2158) دانش گمشده مسلمان است، پس دانش بیاموز، اگر چه از غیر مسلمان باشد.