تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خوش‏ترین آسایش‏

امام صادق (علیه السلام): أروح الروح الیأس عن الناس؛(422) خوش‏ترین آسایش، نومیدی از مردم است.