تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شرک از گناهان کبیره‏

عن أبی بصیر عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سمعته یقول الکبائر سبعة منها قتل النفس متعمداً و الشرک بالله العظیم و قذف المحصنة و أکل الربا بعد البینة و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و عقوق الوالدین و أکل مال الیتیم ظلماً قال و التعرب و الشرک واجد؛(743) ابو بصیر گفت از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می‏فرمود: گناهان کبیره هفت تا است. قتل عمد، شرک به خدای بزرگ، تهمت به زن پاک، ربا خواری پس از علم به حرمت آن، گریختن از جهاد، بازگشت از هجرت، نافرمانی پدر و مادر، به ستم خوردن مال یتیم. امام فرمودند: و بازگشت از هجرت با شرک یکی است.