تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آئین و قول‏

گر ز آئین خویش برگردی به که از قول خویش برگردی
جامع التمائیل‏