تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایثار ملاک ارزشگزاری‏

عند الایثار علی النفس تتبین جواهر الکرماء؛(511) علی (علیه السلام) فرمود: در زمینه ایثار بر نفس گوهر طبع و رفع روح افراد کریم النفس آشکار می‏گردد.