تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ماه رمضان، ماه نزول قرآن‏

شهر رمضان الذی أنزل فیه القرءان هدی للناس و بینت من الهدی و الفرقان؛(1575) (روزه، در چند روز معدود) ماه رمضان است؛ ماهی که قرآن، برای راهنمایی مردم، و نشانه‏های هدایت، و فرق میان حق و باطل، در آن نازل شده است.