تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دستیابی دنیا پرستان به آرزوهایشان‏

فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ماله فی الاخره من خلاق و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار أولئک لهم نصیب مماکسبوا و الله سریع الحساب؛(85) بعضی از مردم می‏گویند: خداوندا! به ما در دنیا (نیکی) عطا کن! ولی در آخرت، بهره‏ای ندارند. و بعضی می‏گویند: پروردگارا! به ما در دنیا (نیکی) عطا کن! و در آخرت نیز (نیکی) مرحمت فرما! و ما را از عراب آتش نگاه دار! آنها از کار (و دعای) خود، نصیب و بهره‏ای دارند و خداوند، سریع الحساب است.