تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

علت روزه داری‏

عن هشام بن الحکم أنه سأل أبا عبدالله (علیه السلام) عن علة الصیام فقال انما فرض الله الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر و ذلک أن الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر لأن الغنی کلما أراد شیئاً قدر علیه فأراد الله تعالی أن یسوی بین خلقه و أن یذیق الغنی مس الجوع و الألم لیرق علی الضعیف و یرحم الجائع؛(1730) راوی از امام صادق (علیه السلام) درباره علت روزه داری سؤال نمود، امام (علیه السلام) فرمود: همانا خدای تعالی روزه را بر انسانها واجب ساخت تا فقیر و غنی همسان گردند. زیرا غنی بر اثر توانمندی مالی کمتر احساس گرسنگی می‏کند؛ زیرا به آنچه اراده کند بدان دست می‏یابد. پس خدا اراده کرد تا میان بندگان مساوات برقرار نماید و به اغنیاء دشواری گرسنگی و تشنگی را بچشاند تا آنان به گرسنگان ترحم نمایند.