تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توکل بر خدا، ضامن همه امور

و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لکل شی‏ء قدراً(938) و هر کس بر خدا توکل کند، کفایت امرش را می‏کند؛ خداوند فرمان خود را به انجام می‏رساند؛ و خدا برای هر چیزی اندازه‏ای قرار داده است!