تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دوام نعمت به احسان‏

قال علی (علیه السلام) ان لله عباداً یختصهم بالنعم لمنافع العباد فیقرها فی أیدیهم ما بذلوها فاذا منعوها نزعها منهم ثم حولها الی غیرهم؛(127) علی (علیه السلام) فرمود: نعمتهای الهی در اختیار برخی از بندگان قرار می‏گیرد تا به نفع دیگران قیام کنند ولی اگر در این امر کوتاهی کنند نعمت الهی از آنان سلب و در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت.