تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

میدان شیطان‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) شر بقاع الأرض الأسواق و هی میدان ابلیس یغدو برایته و یضع کرسیه و یبث ذریته فبین مطفف فی قفیز أو طائش فی میزان أو سارق فی ذرع أو کاذب فی سلعة؛(1898) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بدترین قطعه زمین بازار است و بازار، میدان ابلیس است و صبحگاهان شیطان پرچم خود را در آن بالا می‏برد و تخت خود را در کنارش قرار داده و خود بر آن می‏نشیند و فرزندان و نوادگان خود را جهت اغواء مردم به کار می‏گمارد و آنان نیز به طرق مختلف دست به کار می‏شوند.