تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جواب به سؤال توحیدی‏

سهل عن محمد بن علی القاسانی قال کتبت الیه (علیه السلام) أن من قبلنا قد اختلفوا فی التوحید قال فکتب (علیه السلام) سبحان من لایحد و لا یوصف لیس کمثله شی‏ء و هو السمیع البصیر؛(748) راوی می‏گوید به امام رضا (علیه السلام) نوشتم که در نزد ما کسانی هستند که در توحید اختلاف نموده‏اند، حضرت در جواب نوشتند: پاک و منزه است خدایی که حدی ندارد و وصف ناشدنی است و همانند او چیزی نیست و او شنوا و بینا است.