تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صبر ایوب‏

همسر حضرت ایوب (علیه السلام) در آن هنگام که بیماری ایوب بسیار سخت گردید، به ایوب گفت: از خدا بخواه تا این بیماری را که بسیار طول کشید از تو دور سازد. ایوب (علیه السلام) در جواب گفت: وای بر تو! ما هفتاد سال در نعمت بودیم، بگذار دست کم به همان اندازه سختی بیماری را تحمل کنیم. طولی نکشید که حضرت ایوب (علیه السلام) شفا یافت(2068).