تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

احترام به پدر

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان أبی نظر الی رجل و معه ابنه یمشی و الابن متکی علی ذراع الأب قال فماکلمه أبی (علیه السلام) مقتاً له حتی فارق الدنیا؛(647) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: پدرم مردی را به همراه پسرش دید که با هم راه می‏رفتند در حالیکه پسر به بازوی پدرش تکیه کرده بود. سپس پدرم (علیه السلام) تا از دنیا رفت با آن پسر سخن نگفت، چون از او بدش آمد.