تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

علت وجوب امر به معروف‏

عن فاطمه (علیهم السلام): فرض الله... الأمر بالمعروف مصلحه للعامه؛(386) خداوند امر به معروف را برای اصلاح مردم قرار داد.