تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حقیقت توبه‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال و الله ما ینجو من الذنب الا من أقربه و قال أبو جعفر (علیه السلام) کفی بالندم توبه؛(1069) راوی می‏گوید امام باقر (علیه السلام) فرمودند: به خدا سوگند از گناه رها نشود، جز آنکه به آن اعتراف کند. گوید: سپس امام باقر (علیه السلام) فرمود: پشیمانی برای توبه بس است.