تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ما آبروی قناعت نمی‏بریم...

مرحوم استاد شهید مطهری (رحمه الله) درباره عالم وارسته مرحوم آقا بزرگ می‏نویسد: مرحوم آقا بزرگ با آنکه در نهایت فقر می‏زیست، از کس چیزی قبول نمی‏کرد، یکی از علمای مرکز که با او سابقه آشنایی و دوستی داشت، پس از اطلاع از فقر وی در تهران با مقامات بالا تماس می‏گیرد و ابلاغ مقرری قابل توجهی برای او صادر می‏شود. آن ابلاغ همراه نامه آن عالم به آقا بزرگ داده می‏شود. مرحوم آقا بزرگ پس از اطلاع از محتوای نامه ضمن ناراحتی فراوان از این عمل دوست تهرانی‏اش در پشت پاکت می‏نویسد: ما آبروی فقر و قناعت نمی‏بریم... و پاکت را با محتوایش پس می‏فرستد(2298).