تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مسلمانان، امت معتدل‏

و کذلک جعلناکم أمه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیداً و ما جعلنا القبله التی کنت علیها الالنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه و ان کانت لکبیره الا علی الذین هدی الله و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرءوف رحیم؛(280) همان گونه (که قبله شما، یک قبله میانه است) شما را نیز، امت میانه‏ای قرار دادیم (در حد اعتدال، میان افراط و تفریط؛) تا بر مردم گواه باشید؛ و پیامبر هم بر شما گواه است. و ما، آن قبله‏ای را که قبلا بر آن بودی، تنها برای این قرار دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی می‏کنند، از آنها که به جاهلیت باز می‏گردند، مشخص شوند. مسلماً این حکم، جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده، دشوار بود. (این را نیز بدانید که نمازهای شما در برابر قبله سابق، صحیح بوده است؛) و خدا هرگز ایمان [ نماز] شما را ضایع نمی‏گرداند؛ زیرا خداوند نسبت به مردم، رحیم و مهربان است.
سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت.