تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ترس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر امت‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ان أخوف ما أخاف علی أمتی من بعدی هذه المکاسب الحرام و الشهوة الخفیة و الربا؛(1643) پیامبر فرمود: آنچه که بر امتم بسیار می‏ترسم بعد از خودم، مکاسب حرام و شهوات پنهانی و ربا است.