تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وحشت یعقوب از حسد

و قال یابنی لا تدخلوا من باب وحد و ادخلوا من أبوب متفرقه و ما أغنی عنکم من الله من شی‏ء ان الحکم الا لله علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون؛(1207) و (هنگامی که می‏خواستند حرکت کنند، یعقوب) گفت: فرزندان من! از یک در وارد نشوید؛ بلکه از درهای متفرق وارد گردید (تا توجه مردم به سوی شما جلب نشود)! و (من با این دستور،) نمی‏توانم حادثه‏ای را که از سوی خدا حتمی است، از شما دفع کنم! حکم و فرمان، تنها از آن خداست! بر او توکل کرده‏ام؛ و همه متوکلان باید بر او توکل کنند!