تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خطر شرارت متکبر

و قال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب؛ موسی گفت: من به پروردگارم و پروردگار شما پناه می‏برم از هر متبری که به روز حساب ایمان نمی‏آورد!