تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تکبر و غرور اهل تجمل به مال و فرزند

و ما أرسلنا فی قریة من نذیر الاقال مترفوها انا بما أرسلتم به کفرون و قالوا نحن أکثر أموالا و أولاداً و ما نحن بمعذبین؛(1790) و ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری بیم دهنده نفرستادیم مگر اینکه مترفین آنها (که مست ناز و نعمت بودند) گفتند: ما به آنچه فرستاده شده‏اید کافریم! و گفتند: اموال و اولاد ما (از همه) بیشتر است (و این نشانه علاقه خدا به ماست!)؛ و ما هرگز مجازات نخواهیم شد!