تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

همه خیر در بریدن طمع‏

عن علی بن الحسین (علیه السلام) قال رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع الطمع عما فی أیدی الناس؛(1241) امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: من همه خیر را گرد آمده در بریدن طمع از آنچه در دستان مردم است، دیده‏ام.