تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بدهی مالی، کفاره ندارد.

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال کل ذنب یکفره القتل فی سبیل الله عزوجل الا الدین لا کفاره له الا أداؤه أو یقضی صاحبه أو یعفو الذی له الحق؛(1156) امام باقر (علیه السلام) فرموده است: کشته شدن در راه خداوند، کفاره هر گناهی است، جز بدهی مالی. زیرا دین کفاره ندارد باید مدیون، خود آن را ادا کند یا از مالش ادا شود یا آنکه صاحب حق از حق خود بگذرد و مدیون را ببخشد.