تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

محبوبیت عقل‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقاً هو أحب الی منک؛(1405) امام باقر (علیه السلام) فرمود: وقتی خداوند عقل را آفرید او را به نطق در آورد سپس به او فرمود: رو کن پس رو کرد، سپس فرمود: پشت کن پس پشت کرد سپس فرمود: به عزت و جلالم قسم که هیچ موجودی را نیافریده‏ام که نزد من از تو محبوبتر باشد.