تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از نسیه‏

روی أن علیا (علیه السلام) اجتاز بقصاب و عنده لحم سمین فقال یا أمیرالمؤمنین هذا اللحم سمین اشتر منه فقال له لیس الثمن حاضرا فقال أنا أصبر یا أمیرالمؤمنین فقال له أنا أصبر عن اللحم؛(1155) روایت شده که علی (علیه السلام) فرمود: از مقابل مغازه قصابی عبور می‏کرد. مرد قصاب که گوشت فربهی داشت. به حضرت عرض کرد: از این گوشت پروار بخرید. فرمود: فعلا پول ندارم. قصاب گفت: نسیه می‏دهم و برای دریافت آن صبر می‏نمایم.