تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آرزو و غفلت‏

تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الأمل فسوف یعلمون(88) این آیات کتاب، و قرآن مبین است. کافران (هنگامی که آثار شوم اعمال خود را ببینند،) چه بسا آرزو می‏کنند که ای کاش مسلمان بودند! بگذار آنها بخورند، و بهره گیرند، و آرزوها آنان را غافل سازد ولی بزودی خواهند فهمید!.