تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دعای سحری‏

آنچه یک پیرزن کند به سحر نکند صد هزار تیر و تبر
سنایی‏