تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شکایت زنان از شوهرانشان‏

روزی سه نفر از زنها، به حضور رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده و از شوهران خود شکایت کردند. یکی گفت: شوهر من گوشت نمی‏خورد. دیگری گفت: شوهر من از بوی خوش اجتناب می‏کند. سومی گفت: شوهر من از زنان دوری می‏کند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بی‏درنگ در حالی که به علامت خشم ردایش را به زمین می‏کشید، از خانه به مسجد رفت و بر منبر رفت و فریاد کرد: چه می‏شود گروهی از یاران مرا که ترک گوشت و بوی خوش و زن کرده‏اند؟ همانا من خودم، هم گوشت می‏خورم و هم بوی خوش استعمال می‏کنم و هم از زنان بهره می‏گیرم، هر کس از روش من اعراض کند، از من نیست.(299)