تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ارزش جوانی‏

امام علی (علیه السلام): شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما: الشباب و العافیه؛(1339) دو نعمت است که ارزش آن‏ها را نمی‏داند، مگر کسی که آن‏ها را از دست داده باشد: جوانی و تندرستی.