تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رمضان، ماه مسابقه برای خدا

امام حسن (علیه السلام): ان الله جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه فیستبقون فیه بطاعته الی مرضاته؛(1589) خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‏ای برای آفریدگان خود قرار داده تا با طاعتش برای خشنودی او از یکدیگر پیشی گیرند.