تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اهمیت حفظ امانت‏

یأیهاالذین ءامنوا لا تخونوالله و الرسول و تخونوا أمانتکم و أنتم تعلمون؛ ای کسانی که ایمان آورده‏اید! به خدا و پیامبر خیانت نکنید! و (نیز) در امانات خود خیانت روا مدارید، در حالی که میدانید (این کار، گناه بزرگی است)!