تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نتیجه حسن خلق‏

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال صنائع المعروف و حسن البشر یکسبان المحبه و یدخلان الجنه و البخل و عبوس الوجه یبعدان من الله و یدخلان النار؛(178) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کارهای نیک و خوش رویی محبت را کسب کرده، به بهشت می‏برند و بخل و ترش رویی، آدمی را از خدا دور کرده به دوزخ می‏برند.